Championship
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis tincidunt, dui nec consequat vulputate.
Join The Club
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
Follow Us
Top

Regulamin udostępniania

Jesteśmy w stanie wynająć dla grup zorganizowanych następujące elementy składowe zarządzanych przez nas obiektów:


Stadion Osiedlowy w Radwanicach: Boisko pełnowymiarowe trawiaste z trybuną na 370 miejsc siedzących, oświetleniem i  zapleczem sanitarnym, boisko ze sztuczną murawą, tartanowe boisko do koszykówki, boisko do siatkówki plażowej.

Stadion w Żernikach Wrocławskich: Boisko pełnowymiarowe trawiaste z trybuną na 100 miejsc siedzących, oświetleniem i zapleczem sanitarnym, boisko asfaltowe do koszykówki.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:
Grzegorz Bobiński, tel. 606 914 652
Mail: ekskolektyw@gmail.com


Regulamin udostępniania
Nasze obiekty sportowe mogą być udostępniane bezpłatnie dla mieszkańców Gminy Siechnice.
Wynajem odbywa się na podstawie poniższego regulaminu

Radwanice, 31 stycznia 2020 r.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA OBIEKTÓW SPORTOWYCH
BĘDĄCYCH W ZARZĄDZIE STOWARZYSZENIA „EKS KOLEKTYW”
MIESZKAŃCOM GMINY SIECHNICE

§1

Niniejszy regulamin dotyczy udostępniania obiektów sportowych będących w zarządzie stowarzyszenia „EKS Kolektyw”, czyli:
1. Stadionu w Radwanicach przy ul. Kolejowej 8 wraz z boiskiem typu „orlik” (adres: Radwanice, ul. Lazurowa 13).
2. Stadionu w Radomierzycach przy ul. Parkowej 32.

Podmiot zarządzający:
Stowarzyszenie EKS KOLEKTYW
Radwanice, ul. Kolejowa 8
55-010 Święta Katarzyna
Telefony kontaktowe:
1. 606 914 652
2. 517 058 579
e-mail: ekskolektyw@gmail.com

§2


Wymienione powyżej obiekty będą bezpłatnie udostępniane mieszkańcom Gminy Siechnice, czyli:

1. Jednostkom gminnym (m.in. Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej).

2. Jednostkom pomocniczym Gminy Siechnice (rady osiedla i sołeckie, itp.).

3. Klubom sportowym działającym na terenie Gminy Siechnice.

4. Nieformalnym grupom mieszkańców Gminy Siechnice.

5. Szkołom i przedszkolom z terenu Gminy Siechnice.
6. Pozostałe organizacje i instytucje z terenu Gminy Siechnice (np. parafie).
7. Indywidualnym mieszkańcom Gminy Siechnice w ramach godzin, gdy obiekty są otwarte dla wszystkich i nie są zarezerwowane na inne cele.

§3Wyżej wymienione grupy/osoby mogą dokonywać rezerwacji z 30 dniowym wyprzedzeniem, za pomocą skrzynki e-mail: ekskolektyw@gmail.com lub kontaktując się bezpośrednio z przedstawicielami stowarzyszenia zarządzającego obiektami celem uzgodnienia szczegółów udostępnienia. Rezerwacje z krótszym wyprzedzeniem także mogą być realizowane w miarę dostępności miejsc oraz obsługi.


§4Obiekty będą ogólnodostępne dla wszystkich w następujących okresach:

1. Boisko w Radomierzycach: od kwietnia do końca listopada, w godzinach od 11 do 20 lub do zapadnięcia zmroku w każdy dzień tygodnia. W okresie od grudnia do marca obiekt będzie dostepny tylko w wypadku odpowiednich warunków pogodowych. W wypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, wyraźnego pogorszenia stanu murawy lub wystapienia usterek zagrażających bezpieczeństwu użytkowników zarządca może ograniczyć dostęp do boiska.
Mieszkańcy będą mieli dostęp do w/w obiektu w podanych godzinach zawsze, gdy nie jest on udostępniony dla grup zorganizowanych.

Zarządca zapewnia nieograniczony dostęp do siłowni zewnętrznej oraz betonowego boiska do koszykówki za pomocą furtki od strony wchodniej obiektu.

2. Orlik w Radwanicach, w tym murawa z trawy syntetycznej na orliku, boisko do koszykówki, boisko do piłki plażowej: od marca do końca listopada w godzinach od 11 do 21 lub do zapadnięcia zmroku w każdy dzień tygodnia. W wypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, wyraźnego pogorszenia stanu murawy lub wystapienia usterek zagrażających bezpieczeństwu użytkowników zarządca może ograniczyć dostęp do boiska.
Orlik będzie otwierany także w miesiącach zimowych (grudzień, styczeń, luty), jeśli warunki pogodowe będą korzystne.
Mieszkancy będą mieli dostęp do w/w obiektu w podanych godzinach zawsze, gdy nie jest on udostępniony dla grup zorganizowanych.

Informacje o dostępności obiektów dla mieszkanców w danym tygodniu można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail: ekskolektyw@gmail.com§5Rezerwacje obiektów dla grup wymienionych w §2, pkt. 1-6 będą możliwe z nastepującymi zastrzeżeniami:

1. Boisko w Radomierzycach z zapleczem szatniowym: Od kwietnia do końca listopada, w każdy dzień tygodnia w godzinach od 11 do 20 jeśli długość czasu użytkowania murawy w danym tygodniu nie przekroczy 10 godzin. Zarządca ma prawo odwołać rezerwację w wypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, wyraźnego pogorszenia stanu murawy lub wystapienia usterek zagrażających bezpieczeństwu użytkowników. Odwołanie rezerwacji przez zarządcę nastąpi w ciągu nie dłużej, niż 12 godzin od wystąpienia zjawisk uniemożliwiających korzystanie z obiektu.

Zarządca zobowiązuje się do takiego gospodarowania obiektem  by w okresie od kwietnia do końca listopada (a w wypadku dobrej pogody również w marcu i grudniu) zapewnić minimum połowę dostepnego boiska dla klubu sportowego Olimpia Żerniki Wrocławskie w ustalonych terminach treningów, a także czas na rozgrywanie zaplanowanych meczów i organizację turniejów.
W tym celu w lutym oraz sierpniu każdego roku zarządca zorganizuje spotkanie z przedstawicielami klubu sportowego Olimpia Żerniki Wrocławskie celem ustalenia dogodnego dla obu stron grafiku treningów oraz innych zawodów sportowych.

2. Boisko trawiaste w Radwanicach z zapleczem szatniowym: Od kwietnia do końca listopada, w każdy dzień tygodnia w godzinach od 11 do 20 jeśli długość czasu użytkowania murawy w danym tygodniu nie przekroczy 10 godzin. Zarządca ma prawo odwołać rezerwację w wypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych, wyraźnego pogorszenia stanu murawy lub wystapienia usterek zagrażających bezpieczeństwu użytkowników. Odwołanie rezerwacji przez zarządcę nastąpi w ciągu nie dłużej, niż 12 godzin od wystąpienia zjawisk uniemożliwiających korzystanie z  obiektu.

3. Orlik w Radwanicach: boisko trawiaste, boisko do koszykówki, boisko do piłki plażowej. Od marca do końca listopada, a w okresie sprzyjających warunków pogodowych nawet cały rok w godzinach od 11 do 21 lub do zapadnięcia zmroku. Zarządca ma prawo odwołać rezerwację w wypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych lub wystapienia usterek zagrażających bezpieczeństwu użytkowników. Odwołanie rezerwacji przez zarządcę nastąpi w ciągu nie dłużej, niż 12 godzin od wystąpienia zjawisk uniemożliwiających korzystanie z obiektu.

Zarządca może podpisać u użytkownikiem umowę bezpłatnego wynajmu.

§6

Zarządca dopełni wszelkich starań, by obiekty będące w jego zarządzie były dostępne dla mieszkańców Gminy Siechnice w jak największym zakresie.

§7


W wypadku, gdy któraś z zorganizowanych grup notorycznie nie pojawia się w terminach, które zostały uprzednio zarezerwowane, zarządca ma prawo odmówić kolejnych rezerwacji. W takiej sytuacji zarządca przekaże informację o niesumiennym najemcy do Wydziału Spraw Społecznych Gminy Siechnice.

Zarządca ma również  prawo odmówić dalszego udostępniania obiektów danej grupie/osobie w wypadku:
– notorycznego łamania zasad kultury, czyli zwyczajowo przyjętych norm współżycia społecznego.
– niewłaściwego korzystania z udostępnionych obiektów, tzn. takiego, które naraża użytkowników i zarządcę na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, życia czy zniszczenia mienia zarządcy, użytkowników i innych osób.


Zainteresowanych prosimy o kontakt: ekskolektyw@gmail.com